3D bludiště

 
 
Projděte 3D labyrintem k vyznačenému cíli. Nelehkým úkolem je provést modrou kuličku trojrozměrným labyrintem labyrintem k červené kuličce.

Zvolte "Play game" pro zahájení hry.
Šipky otáčejí labyrintem.
Kulička se ovládá současným stiskem mezerníku a šipek.
Shift + šipky pro dočasné natočení labyrintu.
comments powered by Disqus