3D sudoku

 
 
Oblíbená hra sudoku. Jak rychle ji zvládnete vyřešit? Možnost výběru ze 4 stupňů obtížnosti.

Účelem hry je správně vyplnit prázdná pole tak, aby v každém řádku, sloupci a čtverci byly právě jednou všechny číslice od 1 do 9. Zvolte číslici v seznamu ve spodním řádku a klikněte, kam má být umístěna. Hra sama upozorní, pokud je umístění číslice v rozporu s pravidly. To ale ještě neznamená, že je umístění po vložení číslice správné :-)

Hru začnete volbou "New Game". Pak si zvolte obtížnost od Easy (nejlehčí) přes Medium po Hard a Very Hard (Nejtěžší). Ani první obtížnost není pro začátečníka jednoduchá! Pokud dojdete do bodu, kde je umístění číslice nemožné kvůli předchozím číslům, můžete se pokud o opravu nebo jednoduše začít novou hru...
comments powered by Disqus